СЪОБЩЕНИЕ от 13 МАЙ 2014 г., относно КОРУПЦИЯ Българско Патентно Ведомство:

Уважаеми Посетители,

Във връзка с долупосочените ЗАЯВКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ ДИЗАЙНИ,
е регистриран и активиран уебсайтът: www.CORRUPTIONBulgarianPatentOffice.info!

Заповядайте! Посещавайте периодически! Издадените от ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
документи ще бъдат качвани поетапно и много по-рано от публикуването им в пълната им цялост ще разберете,
защо в БЪЛГАРИЯ НЕ СЕ СЛУЧВАТ перспективите за развитие на стартиращ бизнес за производство!
И то - с нямащи аналог на световния пазар НОВИ и ОРИГИНАЛНИ, с ЕСТЕТИЧЕСКИ ДИЗАЙН ПРОДУКТИ!Стъклопакет с бижутерийни елементи

Стъклопакет с бижутерийни елементи, с вграден Декоративен аксесоар с бижутерийни елементи

Декоративен профил с бижутерийни елементи

 

От Авторите на дизайните:

Уважаеми Посетители, първоначалното предназначение на този микроуебсайт е с насоченост за разгласяване на
материализирани в Изображения новаторски идеи, предмет на ЗАЯВКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ ДИЗАЙНИ
(ЗРПД) подадени до ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA):

ЗРПД № 10000/11.02.2011 г. - Стъклопакет с бижутерийни елементи

ЗРПД № 10051/14.06.2011 г. - Стъклопакет с бижутерийни елементи, с вграден Декоративен аксесоар с бижутерийни елементи

ЗРПД № 10142/12.12.2011 г. - Декоративен профил с бижутерийни елементи

Понастоящем са представени приложените към ЗАЯВКИТЕ Изображения с основните изгледи на визираните дизайни
и Изображения с изгледи на разрези на продуктите, като последните засега не са разкрити в пълната си детайлност.

След публикуване на Изображенията с основните изгледи в ОФИЦИАЛНИЯ БЮЛЕТИН на BULGARIAN PATENT OFFICE,
ще бъдат разкрити и Изображенията с изгледи на разрезите онагледяващи особеностите на формата и строежа
на изключително специфичните и уникални конструкции на творбите, същите съзидателни и градивни основи
за перспективен НОВ и ОРИГИНАЛЕН ВЪНШЕН ВИД на неизброимо множество изделия.

В този смисъл ще се публикуват и приложените към ЗАЯВКИТЕ "ОПИСАНИЕ НА ОСОБЕНОСТИТЕ НА ДИЗАЙНА".

Надяваме се изящната визия на тези креативни ДИЗАЙНИ с бижутерийни елементи да внесе естетическа революция
в сътворяването на иновативни СТЪКЛОПАКЕТИ и ДЕКОРАТИВНИ ПРОФИЛИ за интериорно и екстериорно приложение,
като трябва да се изтъкне, че съобразно какви бижутерийни елементи от ювелирното изкуство ще се вграждат в тях,
то те ще биват:

Стъклопакет с кристали "Swarovski"
Стъклопакет с кристали "Swarovski", с вграден Декоративен аксесоар с кристали "Swarovski"
Декоративен профил с кристали "Swarovski"

Стъклопакет с кристали "Murano"
Стъклопакет с кристали "Murano", с вграден Декоративен аксесоар с кристали "Murano"
Декоративен профил с кристали "Murano"

Стъклопакет с "Bohemian crystals"
Стъклопакет с "Bohemian crystals", с вграден Декоративен аксесоар с "Bohemian crystals"
Декоративен профил с "Bohemian crystals"

И вместо заключение може да се подчертае, че осъществяването на съчетания от различните кристални елементи,
а също и на арт комбинации от тях или с тях ведно с бижутерийни елементи от скъпоценни и декоративни минерали,
и синтетични и природни материали, ще внесе още повече естетическа топлина в човешките сетива и възприятия!