Уважаеми посетители,
Тази ПАПКА: "ЗАЯВКИ в BPO On-line", съдържа следните
резултати при търсене с определени наименования за дизайни,
публикувани в по-ранна версия на "BPO On-line" на ПАТЕНТНО
ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Резултат от търсене в BPO On-line за: "СТЪКЛОПАКЕТ".

2. Резултат от търсене в BPO On-line за: Входящ номер 10000 - "СТЪКЛОПАКЕТ С БИЖУТЕРИЙНИ ЕЛЕМЕНТИ".

3. Резултат от търсене в BPO On-line за: Входящ номер 10051 - "СТЪКЛОПАКЕТИ С ВГРАДЕНИ ДЕКОРАТИВНИ АКСЕСОАРИ".

4. Резултат от търсене в BPO On-line за: "ДЕКОРАТИВЕН ПРОФИЛ".

5. Резултат от търсене в BPO On-line за: Входящ номер 10142 - "ДЕКОРАТИВЕН ПРОФИЛ С ВГРАДЕНИ БИЖУТЕРИЙНИ ЕЛЕМЕНТИ".